Aurinkopaneeli UKK

Usein kysytyt kysymykset koskien aurinkopaneeleita.

Mitä tarkoittaa aurinkopaneelin nimellisteho?

Aurinkopaneelin nimellisteho, Wp (Watt-peak), on teho jonka aurinkopaneeli antaa kun auringon säteilyteho on 1000 W/m² ja auringon säteily kohtaa aurinkopaneelin kesällä 35° kulmassa.

Aurinkopaneelin nimellisteho määritellään laboratorio-olosuhteissa vaihtelemalla aurinkopaneeliin kytkettyä kuormaa.
Aurinkopaneelin hyötysuhde (efficiency) saadaan jakamalla nimellisteho (Wp) aurinkopaneelin pinta-alan ja säteilytehon 1000 W/m2 tulolla.

Esim.: Aurinkopaneelin nimellisteho on 275 Wp ja paneelin pinta-ala on 1,627 m2. Hyötysuhde = 275 Wp / ( 1,627 m2 x 1000 W/m2) = n. 17 %. Edellisessä esimerkissä 17 %:ia aurinkopaneeliin kohdistuneesta auringon säteilyenergiasta muuttuu sähköenergiaksi

Soveltuvatko aurinkopaneelit Suomeen?

Aurinkopaneelit soveltuvat Suomeen varsin hyvin. Etelä-Suomessa aurinko säteilee neliömetrin vaakapinnalle vuoden aikana yhteensä noin tuhat kilowattituntia. Keski-Suomessa säteilymäärä on vuodessa n. 900 kWh ja Sodankylässä n. 800kWh. Vaikka esim. Lissabonissa säteilyenergian määrä neliötä kohde on vuodessa 1700 kWh, niin Suomessa saadaan kesällä kuitenkin enemmän aurinkoenergiaa talteen kuin Etelä- tai Keski–Euroopassa. Tämä on seurausta siitä, että lämpötilan nousu laskee aurinkopaneelin tyhjäkäyntijännitettä merkittävästi. (Lähde: Tampereen teknillisen yliopiston Sähkömagnetiikan yksikön diplomityö Tampereen leveyspiirille sijoitetun aurinkopaneelin tuotosta.)

Yksi- vai monikiteinen aurinkopaneeli?

Kuluttajalle ei ole käytännön merkitystä hankkiiko yksi- vai monikiteisen aurinkopaneelin.

Aurinkopaneeliasennuksiin erikoistunut Finnwind Oy on asentanut vuoden 2012 loppupuolella Siilinjärven Toivalaan Savon Ammatti- ja Aikuisopiston katolle kaksi identtistä 10,4 kWp aurinkosäjköjärjestelmää. Kohteeseen asennettujen aurinkovoimaloiden ainoa ero on paneelin tyypissä. Voimala 1 on toteutettu yksikidepaneeleilla (mono) ja voimala 2 monikidepaneeleilla (poly). Viiden vuoden seurantajakson aikana voimaloiden tuotot ovat olleet käytännössä yhtenevät.

  • Voimala 1 aurinkopaneelien tuotto on ollut 47289 kWh
  • Voimala 2 aurinkopaneelien tuotto on ollut 46734 kWh

Eroa tuotossa oli 555 kWh eli n. 1,2 % joka oli mittaustarkkuuden rajoissa. Käytännössä kuluttajalle ei ole siis merkitystä hankkiiko mono- vai polykiteisen aurinkopaneelin. Lisätietoa ja lähde Finnwind Oy.

Miten aurinkopaneelin tuottoa voi arvioida?

Aurinkopaneeli tuoton arviointi on helppoa. Aurinkovoimalan vuosituotto on karkeasti 900 * aurinkopaneelin nimellisteho.
Esimerkiksi 5 kWp aurinkosähköjärjestelmän tuotto on vuodessa n. 4500 kWh kun aurinkopaneelit asennetaan etelään n. 30 asteen kulmassa ja aurinkopaneeleihin ei kohdistu varjostavia elementtejä ja ne ovat vapaana lumesta. (900 h * 5 kW = 4500 kWh)

Mitkä tekijät vaikuttavat aurinkopaneelin tuottoon?

Aurinkopaneelien tuottoon vaikuttavat mm. aurinkopaneelien suuntaus, aurinkopaneelien asennuskulma, aurinkopaneelien pintalämpötila, varjostavat elementit, lumipeitteisyys, vuotuiset vaihtelut jne. Lisätietoja aurinkopaneelien kulman ja suuntauksen vaikutuksesta tuottoon löydät Finnwind:n sivuilta.

Miten aurinkopaneelien tuotto jakautuu vuositasolla?

Aurinkopaneelien tuotto painottuu vuoden valoisaan aikaan. Seuraavassa kuvassa suuntaa-antavasti etelään suunnatun aurinkopaneelien tuoton jakautuminen vuositasolla.

aurinkopaneelien-tuotto-jakautuminengif

Tarvitaanko aurinkopaneelien asentamiseen lupia?

Aurinkosähköjärjestelmän saa yleensä asentaa ilman toimenpidelupaa katon lappeen myötäisesti, suorakaiteen muotoiseksi kokonaisuudeksi. HUOM! Ennen projektin aloittamista tarvittavista lupa-asioista kannattaa varmistua oman kuntasi rakennusvalvonnasta.

Verkkoon kytkettävän aurinkosähköjärjestelmän osalta mikrotuotantolaitoksen verkkoon kytkentään tarvitaan lupa/suostumus jakeluverkon haltijalta ja jakeluverkon haltijaan tuleekin olla yhteydessä jo projektin alkuvaiheessa. Verkkoonliityntäilmoitus on tänä päivänä lähes ilmoitusluonteinen menettely, mikäli verkkoinvertteri on EN50438 standardin mukainen ja järjestelmässä on normien mukaiset suoja- ja turvalaitteet sekä aurinkopaneelit toimittavalla yrityksellä on tarjota mikrotuotantolaitoksen verkkoonliitännän edellytyksenä oleva dokumentaatio sekä järjestelmäkaaviot.

Voiko aurinkopaneeliasennuksesta saada kotitalousvähennyksen?

Kyllä. Aurinkopaneeli -asennuksesta voit vähentää  verotuksessa 50% arvonlisäverollisesta työn osuudesta.
Kotitalousvähennyksen maksimi on 2 400 euroa vuodessa henkilöä kohti. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa vuosi per henkilö.
Lisätietoa aurinkopaneeliasennus, kotitalousvähennys - Vero.fi.

Mistä löydän tuottamalleni ylijäämäsähkölle ostajan?

Se aurinkopaneelien tuottama sähkö, jota et pysty itse kuluttamaan on ns. ylijäämäsähköä. Tälle ylijäämäsähkölle täytyy olla ostaja ja ylijäämää ostavat yritykset löydät helposti Energiaviraston ylläpitämästä sähkönhinta.fi palvelusta. Syötä vain kiinteistösi osoite ja järjestelmä näyttää sinulle kaikki yritykset jotka toimittavat sähköä alueellesi. Ylijäämää ostavat yritykset tunnistat pientuulivoimalan kuvakkeesta. 

Parhaan hyödyn aurinkovoimalasta saa, kun kuluttaa tuoton mahdollisimman hyvin itse. Edellämainitusta johtuen emme suosittelekaan liiallista aurinkosähköjärjestelmän ylimitoittamista.