Aurinkopaneeli yritykselle

Yritykselle aurinkopaneelit voidaan asentaa tasakatolle, kallistavalle katolle, seinälle tai maahan. Aurinkovoimalan tulee kestä vuosikymmeniä, joten laadulliset kysymykset ratkaiseva realisoituuko investointilaskelmissa laskettu tuotto.

Aurinkovoimalan asennus kattopilareihin

Tasakattoisessa uudiskohteessa aurinkopaneelien asennusjärjestelmällä kannattaa kiinnittyä katon betonilaattaan tai kantavaan teräspalkkiin, jolloin tuotto on 10% korkeampi kuin perinteisellä kelluvalla aurinkovoimalalla.

aurinkopilaritjpg

Aurinkopaneelien asennus painoperustaisesti tasakatolle

Tasakatolle painoperustaisesti asennettaessa, tulee kiinnittää huomiota siihen, että kattoon kohdistuva pintapaine on minimoitu, asennusjärjestelmä mahdollistaa veden vapaan juoksun katolla ja aurinkopaneelien asennus tehdään Suomen lumikuormastandardin vaatimusten mukaisesti.

Käyttämämme painoperustainen FS-M asennusjärjestelmä, (CE, EN1090) on suunniteltu suomalaisille katoille. Katon pintaan asennettavista ja veden juoksun katkaisevista kiskoasennusjärjestelmistä poiketen FS-M asennustelineen
runkoputket ovat 65 mm ja aurinkopaneelin etureuna on 180 mm irti kattopinnasta. Näin telineet eivät katkaise veden vapaata virtausta ja paneelin etureuna on korkeammalla mikä suojaa paneelia sulavan&jäätyvän veden rasituksilta ja lisää myös tuottoa pienemmän lumipeitteisyyden ansiosta.

tasakatto-painollinen-asennusjpg

Aurinkopaneelien seinäasennus 

Aurinkopaneelit voidaan asentaa myös seinälle. Vaikka seinäasennuksen teoreettinen vuosituotto on pienempi kuin aurinkopaneelit katolle asennettaessa, seinälle asennetun aurinkopaneelin tuotto on parempi syksyllä, talvella ja keväällä. Lisäksi seinäasennuksessa ei aiheudu lumipeitteisyyden aiheuttamaa tuoton menetystä kevättalvella. Seinäasennuksen hyviä puolia on myös, että katto säilyy helposti huollettavana.

aurinkopaneeli-seinajpg

Aurinkopaneelien asennus maahan

Aurinkopaneelien maa-asennus on erinomainen vaihtoehto tonteille joilla on tilaa. Maa-asenteisessa aurinkovoimalassa aurinkopaneelit saadaan helposti hyvin tuottavaan asennuskulmaan ja -suuntaan. Haluttatessa lumen poistaminen aurinkopaneelien pinnalta on helppoa. Marraskuu-huhtikuu välisen ajanjakson tuottopotentiaali on n. 25% koko vuoden aurinkotuotosta, joten lumen pudotuksella voidaan saavuttaa merkittävää lisätuottoa. Kauttamme on saatavilla useita erilaisia aurinkopaneelien maa-asennusjärjestelmiä; painoperustaisia, pilariperustaisia, ruuvipaaluperustaisia jne.

maa-asennus-aurinkojpg

Yritysten aurinkopaneelijärjestelmämme asentaa aurinkopaneeliasennuksiin erikoistunut Finnwind Oy. Lisätietoa yritysten aurinkopaneeli - järjestelmistä.