Aurinkopaneelien asentaminen ja asennuksessa huomioitavaa

Tässä blogikirjoituksessa käsitellään joitakin aurinkopaneeliasennuksessa huomioitavia seikkoja. Lisätietoa löydät myös usein kysytyistä kysymyksistä.


Aurinkopaneelien suuntaus ja asennuskulman vaikutus tuottoon

Omakotitalon aurinkopaneelit asennetaan tyypillisesti etelän puoleiselle lappeelle. Etelään suuntaus on vuosituoton kannalta optimaalisinta, mutta esim. kaakko ja lounas ovat suuntauksen puolesta myös varsin hyvätuottoisia. Aurinko nousee idästä ja laskeen länteen eli esim. lounaaseen suunnattujen aurinkopaneelien tuotto on iltapäivä- ja iltapainotteista.

Aurinkopaneelit eivät ole kovin tarkkoja asennuskulman suhteen. Seuraavassa taulukossa suuntaa-antavasti aurinkopaneelien tuottoja eri suuntauksilla ja asennuskulmilla Helsingin korkeudella.
aurinkopaneelituottoJPG
Kuvan lähde:
finnwind.fi

Mikäli katon lappeet ovat esimerkiksi itään ja länteen, aurinkopaneelit voidaan asentaa kahdelle lappeelle kaksisäätöpiirisellä verkkoinvertterillä huomioiden minimisarjan pituus per ryhmä.

Vaikka vuosituotto kWh:na on itä-länsi asennuksessa noin 25% pienempi kuin etelään suunnattaessa, positiivinen puoli itä-länsi asennuksessa on että aurinkopaneelien tuotto vastaa monessa perheessä paremmin aamu- ja iltapäivän sähkön kulutushuippuja.

Aurinkopaneelien sijoittelussa huomioitavaa

Aurinkopaneelien sijoittelussa oleellista on, että aurinkopaneelehin ei kohdistu varjostavia elementtejä. Katon esteet, kuten räystäät, savupiiput ja ilmastointikanavat on kierrettävä myös riittävän kaukaa. Aurinkopaneelit asennetaan lähelle katon harjaa, jottei katolla liukuva lumi painaudu aurinkopaneelien alle. Lisäksi erityishuomiota tulee kiinnittää että aurinkopaneelien ja lumiesteen väliin jää riittävästi tilaa jotta lumiesteen toiminnallisuus säilyy.

aurinkopaneelien-sijoitteluJPG
Kuvan lähde: finnwind.fi

Verkkoinvertterin sijoittelusta ja tilantarpeesta

Verkkoinvertterille valitaan asennuksen yhteydessä paras mahdollinen sijoituspaikka. Invertteri  voidaan sijoittaa vaihtoehtoisesti esim. tekniseen tilaan tai räystään alle ulos. Verkkoinvertterin sijoittamista mietittäessä tulee huomioida riittävä jäähdytystila verkkoinvertterin sivuilla, yläpuolella ja edessä. Alla esimerkkinä Fronius Symo 5 kW verkkoinvertterin suositeltava tilantarve.

verkkoinvertterin tilantarveJPG
Kuvan lähde: finnwind.fi 

Perinteinen string invertteri on yleensä järkevin vaihtoehto omakotitalo-asennukseen.
Mikäli kohteessa on paljon eri suuntia ja pieniä paneeliryhmiä paneelikohtaisesta säädöstä/mikroinverttereistä on hyötyä. Paneelikohtaista säätöä ja erotusta mietittäessä on hyvä tiedostaa että Safety DC laitteistoja ei tule IEC standardin mukaisesti jälkiasentaa aurinkopaneeleihin, mikäli ei voida varmistua että Safety DC laitteen liittimet ovat saman valmistajan sama malli kuin aurinkopaneelissa olevat liittimet. Ei yhteensopivat liittimet ovat yleisin paloja aiheuttava juurisyy aurinkopaneelikenttien aiheuttamissa tulipaloissa.

Aurinkopaneeleille tarvitaan riittävä jäähdystilta ja kiinnitys tulee tehdä neljästä pisteestä pitkiltä sivuilta

Jotta aurinkopaneelien takuu on voimassa, varmista että aurinkopaneeli kiinnitetään/tuetaan neljästä pisteestä pitkiltä sivuilta. Tällöin normaali 62 cell aurinkopaneeli kestää maksimi 5200Pa kuorman, mikä riittää kinostumattomien kattojen lumikuormille koko suomessa. Aurinkopaneeleille tulee lisäksi jäädä riittävä jäähdytystila. Aurinkopaneeli pitää viileästä.

aurinkopaneeli-kiinnitysJPG
Kuvan lähde: finnwind.fi

Aurinkopaneelit voidaan asentaa myös seinälle ja maahan

Maa-asennus on hyvä vaihtoehto isoille aurinkovoimaloille ja tonteille joilla on tilaa. Paneelit saadaan helposti optimaaliseen asennuskulmaan ja lumen poistaminen on haluttaessa helppoa.
Seinän suuntainen asennus on suomen olosuhteissa myös varteenotettava vaihtoehto. Mikäli kallistavalle katolle asennettaessa menetetään lumipeitteisyyden takia helmikuun lopun - ja maaliskuun tuotot, niin tällöin seinänsuuntainen asennus tuottaa käytännössä vuodessa saman määrän  energiaa. Seinän suuntaisessa asennuksessa aurinkopaneelituotto on kesän lisäksi hyvä myös keväällä ja syksyllä.